CERAA – Doelstellingen, Geschiedenis, Leden, Partners

photo_a-propos

Contact opnemen met onze vzw

Contactgegevens

Ernest Allardstraat 21
1000 Brussel
T +32 (0) 2 537 47 51
F +32 (0) 2 538 45 17
info@ceraa.be

Afgevaardigd bestuurster

Liesbet Temmerman
liesbet.temmerman@ceraa.be

Voorzitster

Geneviève Blondiau
genevieve.blondiau@ceraa.be

Openbaar Vervoer

Halte “Kleine Zavel”
Bus : 27 - 95
Tram : 92 - 93

Wat is CERAA?

De V.Z.W. is in 1982 opgericht in het kader van het Institut Supérieur d’Architecture Saint-Luc te Brussel. Vanaf de oprichting heeft onze organisatie zich als doel gesteld studies uit te voeren, onderzoek te doen en acties te leiden op het vlak van architectuur. De naamgeving verwijst hiernaar : Centre d ’Etudes, de Recherche et d’Action en Architecture. Deze doelstelling was toen een aanvulling op de onderwijsopdracht van de instelling, alsook een verlenging ervan dankzij de verbanden die gelegd werden tussen theorie en praktijk vanuit een multidisciplinaire aanpak.
Sedert de jaren 2000 hebben we, naast het studiewerk dat intern werd geleid, studiedagen georganiseerd op het gebied van duurzaam bouwen. Deze evenementen hadden als doel het informeren, stimuleren en samenbrengen van betrokkenen in de architectuurwereld.
Toen de hogescholen voor architectuur in 2011 geïntegreerd werden in de universiteiten nam CERAA vzw haar totale onafhankelijkheid

Nieuwe eeuw, nieuwe uitdagingen

Het begin van de eenentwintigste eeuw heeft nieuwe uitdagingen met zich meegebracht op vlak van milieu, samenleving en economie. Onze maatschappij moet zich aanpassen, onder andere, om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van klimaatverandering, van de uitputting van natuurlijke hulpbronnen, en om een duurzame wijze van ontwikkeling uit te vinden. De gebouwde omgeving, van architectuur tot stedenbouw, speelt een centrale rol in deze zogenoemde "eco-transitie".
Sedert het verschijnen van deze nieuwe uitdagingen hebben we ervoor gekozen om onze activiteit te richten op de studie en het onderzoek van alternatieve, duurzame en eerlijke oplossingen. Het doel van onze aanpak is: inspelen op veranderingen op lange termijn, de veerkracht vergroten, tijd nemen om de efficiëntie en de impact op het leefcomfort van de uitgewerkte oplossingen te evaluëren vooraleer deze op een grote schaal te implementeren.
CERAA staat nu in de voorhoede van dit domein en we focussen onze activiteiten van bewustmaking, informatie en opleiding van professionals alsook van onderzoek en adviesverlening op dit vraagstuk.

Wie is het doelpubliek van CERAA?

Vandaag verlenen we onze diensten voor elk organisme, elke instelling, openbaar of privé. Ons doelpubliek bestaat uit professionals van de bouwsector waaronder architecten(bureaus), openbare instellingen (gemeentes, grondregies, gewesten, gemeenschappen...) of private opdrachtgevers (ontwikkelaars...), ingenieurs, beroepsverenigingen, professionele organisaties alsook bouwprofessionals in opleiding of opleidings- of vormingsorganisaties, ofwel alle openbare of private instellingen die interesse hebben in duurzame ontwikkeling. We staan ook altijd open voor vragen vanuit de media.
We streven ernaar om al deze professionals in hun dagelijkse praktijk concreet bij te staan en begeleiden bij de integratie van duurzame ontwikkeling in hun ontwerpen voor nieuwbouw of renovatie met het oog op de integratie van elk project in een bebouwde, natuurlijke en menselijke omgeving. In dit opzicht hebben we een gevarieerde en flexibele dienstverlening ontwikkeld die te uwer beschikking staat om duurzame architecturale en technische oplossingen uit te werken.

Gevarieerde diensten, veelvoudige realisaties, één team

Onze belangrijkste diensten bestaan uit adviesgeving en consultancy (begeleiding bij een project, uitvoeren van studiewerk), de organisatie van opleidingen, studiedagen, werfbezoeken of elk ander evenement van bewustmaking en informatie bestemd voor professionals, de ontwikkeling van tools die de integratie van duurzaamheidsprincipes in de beroepspraktijk vergemakkelijken, en de assessment of certificatie van gebouwen. We verwijzen u naar het hoofdstuk "Diensten" van onze website voor meer informatie.
In dit verband hebben we verschillende realisaties uitgevoerd voor gevarieerde opdrachtgevers. Onder onze klanten kunnen we de volgende instellingen of bedrijven rekenen:
 • Leefmilieu Brussel
 • De Vlaamse Overheid (Departement Diensten Algemeen Regeringsbeleid - Stafdienst van de Vlaamse Regering - Team duurzame ontwikkeling)
 • De Fédération Wallonie-Bruxelles (Administration générale de l’infrastructure – Cellule Architecture)
 • OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij)
 • VITO (Vlaamse Instelling voor Technologische Ontwikkeling)
 • Het OCMW van Vorst
 • EFP Brussel
 • De Université Libre de Bruxelles
 • De Université de Mons
 • en veel anderen
Onder het hoofdstuk "Realisaties" vindt u een overzicht van de verschillende opdrachten die we hebben uitgevoerd, of die momenteel in uitvoering zijn.
Ons team bestaat uit dynamische en gemotiveerde professionals met gevarieerde loopbanen. Onze medewerkers zijn hoofdzakelijk architecten met ervaring in de bouw of stedenbouw in Brussel en beschikken ook over erkenningen als EPB-verslaggever of BREEAM-assessor. We genieten ook van de deskundigheid van eco-adviseurs of kunsthistorica. Deze verscheidenheid aan opleidingen en professionele ervaringen, aangevuld door ons netwerk van experts, maakt het ons mogelijk om een brede waaier aan praktische en theoretische competenties aan onze klanten aan te bieden. U kunt met onze medewerkers kennismaken onder het hoofdstuk “Team".

Lid worden van CERAA, hoe en waarom?

Ons team wordt ondersteund in zijn werk door de Algemene Vergadering (A.V.) en de Raad van Bestuur (R.B.). De A.V., die al onze leden verzamelt, bestaat uit professionelen van de bouwsector en/of die een interesse tonen in onze activiteiten. De A.V. beslist over de algemene oriëntatie van de vzw in zijn activiteiten en steunt het team met haar deskundigheid in bepaalde gevallen. Voor meer informatie over de Raad van Bestuur verwijzen we u naar het hoofdstuk "Team" van onze website.
Lid worden van CERAA betekent dat u de algemene vergaderingen kunt bijwonen, een of twee keer per jaar. Onze activiteiten en lopende projecten worden er voorgesteld en we voeren er inhoudelijke discussies over onze praktijk en de daarmee verbonden thema’s.
Uw aansluiting betekent eerst en vooral een steunbetuiging aan onze vereniging en aan de waarden die we verdedigen.
Om toegetreden lid te worden dient u een jaarlijkse bijdrage van 15€ op rekening BE31 0011 4057 0355 te storten met vermelding van uw naam, voornaam en contactgegevens. We nemen vervolgens contact met u op om uw inschrijving te finaliseren.
Aarzel zeker niet om ons te contacteren voor meer informatie, telefonisch op 02/537 47 51 of per mail: info@ceraa.be.

Ons netwerk, onze partners

CERAA is stichtend lid van Aquabru - Vereniging voor Brussels Water - en van van P.M.P. - Plate-forme Maison Passive. We zijn ook lid van Cluster Ecobuild (Brussels Gewest) en van de Cluster éco-construction (Waals Gewest).
We koesteren bovendien synergie en we werken regelmatig samen met andere organisaties, bedrijven en instellingen actief op het gebied van duurzame ontwikkeling en/of in de bouwsector. Hieronder vindt u een overzicht van enkele van onze partners:
 • Institut Eco-Conseil (Namen)
 • Cenergie (Brussel/Antwerpen)
 • ICEDD – Institut de Conseil et d’Etudes en Développement Durable (Namen)
 • Rotor vzw
 • ARIB – Architects in Brussels
 • EcoRes (Brussel)
 • SumResearch (Brussel)
 • De Université Libre de Bruxelles en in het bijzonder de architectuurfakulteit La Cambre – Horta
 • De Université Catholique de Louvain en in het bijzonder de architectuurfakulteit LOCI
 • De Université de Liège
 • De Université de Mons
 • Architecture et Climat (Louvain-La-Neuve)
 • Matriciel (Louvain-La-Neuve)
 • EVR – Architecten (Gent)
 • BRAT – Bureau de Recherche en Aménagement du Territoire (Brussel)
 • 21 Solutions (Brussel)
 • Centre Urbain (Brussel)
 • ERU – Etudes et Recherches Urbaines (Brussel)
 • En nog vele anderen