Thu 04/05/2017
From 18: to 20:30De renovatie van Brusselse woontorens. Hoe kunnen we het leefcomfort, de energieprestatie en de stedelijke context verzoenen?

De renovatie van Brusselse woontorens. Hoe kunnen we het leefcomfort, de energieprestatie en de stedelijke context verzoenen?

CERAA nodigt U uit voor een conferentie met een grensverleggend debat over het thema van de renovatie van de naoorlogse, sociale woontorens. Deze woontorens werden gebouwd tijdens de bouwexplosie van de jaren 1960 en 1970 en vormen vandaag een grote uitdaging: de woningen vertonen vaak onvoldoende thermisch en akoestisch comfort, de oppervlakte beantwoordt niet meer aan de huidige noden en de slechte energieprestatie brengt stijgende verwarmingskosten met zich mee.
Welke strategieën kan men bedenken om dergelijke gebouwen te verbeteren en comfortabele woningen aan te bieden die beantwoorden aan de huidige normen en standaarden? Hoe kan men de architecturale kwaliteit van deze gebouwen in de stedelijke context bewaren? Dit zijn slechts enkele van de vele vragen die aan bod zullen komen tijdens het debat.
De conferentie zal zich toespitsen op één bijzonder inventieve renovatie/uitbreiding van een sociale woontoren: de Brunfaut toren te Molenbeek. Het renovatieproject is van de hand van Dethier architecture en A229 in opdracht van "Le Logement Molenbeekois". Deze presentatie zal gevolgd worden door een discussiepanel die zal bestaan uit architecten en bouwheren uit de openbare sector die, op basis van hun ervaringen of lopende projecten, het debat met het publiek zullen aangaan.
De conferentie wordt in samenwerking met UPA georganiseerd.   UPA
Découvrez les photos de l'événement sur notre page Facebook +