Opleidingen
Ontwikkeling van tools
Assessment en certificatie
Advies en consultancy
Fora en lezingen
Geleide bezoeken

Opleidingen

CERAA biedt opleidingen aan omtrent alle aspecten van duurzaam ontwerpen en bouwen, van de meest globale tot en met de meest specifieke en gedetailleerde, waarbij u nieuwe vaardigheden verwerft die de deuren openen naar de toepassing van de duurzaamheidsprincipes in het kader van uw beroepsactiviteiten.
Steunend op onze gedegen expertise, ontwikkeld over de laatste 15 jaar, hebben we er bewust voor gekozen om de dankzij onze studie- en onderzoeksopdrachten opgedane kennis met andere bouwprofessionals te delen: dit laat hen toe om de principes van duurzame ontwikkeling in hun dagelijkse praktijk toe te passen.
Ons vormingsaanbod omvat theoretische lessen, feedback vanuit concrete ervaring op het terrein, praktische oefeningen en nauw contact en overleg met de lesgever(s). Zo verwerft u vaardigheden die meteen toepasbaar zijn.
Om het leerproces zo nuttig en pertinent mogelijk te maken, doen we regelmatig beroep op externe sprekers die voorlopers zijn in hun vakgebied en hun kennis met passie en motivatie overdragen.
Daarnaast vinden we het erg belangrijk om onze opleidingen te verrijken met geleide bezoeken van lopende werven of opgeleverde projecten die de onderwerpen die in het kader van de opleiding aan bod komen perfect en concreet illustreren.
Ook bezoeken van werven en opgeleverde gebouwen horen daarbij: deze worden ofwel op maat voor u georganiseerd, ofwel aangeboden via inschrijving per groep van 20 deelnemers.
U kan beroep doen op ons voor opleidingen op maat, waarbij we samen met u alle modaliteiten bepalen. Het aantal deelnemers is vrij te bepalen, of u kan inschrijven per groep van maximaal 20 personen.

Onze troeven als « trainers »

  • Een uitgebreid netwerk van bouwprofessionals die hun kennis en ervaring met enthousiasme met u delen tijdens didactische en interactieve momenten.
  • Een globale en transversale aanpak die uitgaat van interdisciplinariteit, de kruising tussen praktijk en theorie en de interactie tussen de verschillende thema’s van duurzaam bouwen.
  • Een erkende expertise inzake eco-constructie
  • Een gemiddelde tevredenheidsscore van onze deelnemers die gemiddeld 85% bedraagt: een zeer positieve evaluatie dus, die zich sinds onze allereerste opleidingen (2009) bevestigd ziet.

Twee sprekende referenties

Leefmilieu Brussel – Opleidingen Duurzame Gebouwen

Leefmilieu Brussel doet regelmatig beroep op ons voor het organiseren van opleidingen of het geven van lessen rond verschillende thema’s van duurzaam bouwen. Het doelpubliek zijn de bouwprofessionals. Zo stonden we bijvoorbeeld al in voor de volgende opleidingen:
  • Duurzame keuze van bouwmaterialen
  • Afwerkingsmaterialen
  • Binnenhuispolluenten
  • Groendaken
  • Buitenschrijnwerk
  • Hergebruik van materialen en bouwelementen
  • Duurzaam renoveren: een overzicht
Elke opleiding wordt uitgewerkt op maat van de deelnemers en hun vakgebied. De opleiding bestaat uit technische en gedetailleerde uiteenzettingen, gestoffeerd met concrete voorbeelden en praktische oefeningen
Bekijk deze realisatie +

VIBE en Odissee – Postgraduaat « Bio-ecologisch bouwen »

Sinds meerdere jaren maakt CERAA deel uit van het docententeam voor deze voortgezette opleiding van academisch niveau. Inhoudelijk worden wetenschappelijke en theoretische aspecten afgewisseld met concrete toepassingen en voorbeelden van duurzaam ontwerpen en bouwen.
Bekijk deze realisatie +