Opleidingen
Ontwikkeling van tools
Assessment en certificatie
Advies en consultancy
Fora en lezingen
Geleide bezoeken

Ontwikkeling van tools

CERAA ontwikkelt en optimaliseert instrumenten die het toepassen van de principes van duurzaam bouwen in uw dagelijkse praktijk vereenvoudigen. Deze tools bieden u relevante informatie, zijn toegankelijk, bruikbaar en beantwoorden aan uw concrete noden en/of die van uw klanten of publiek.
We bieden in dit kader twee soorten diensten aan : elk van beide kan betrekking hebben op zowel concrete en specifieke als algemene of alomvattende tools.
We creëren nieuwe tools zoals analyse-instrumenten, die specifieke aandachtspunten behandelen, geautomatiseerde rekentools, evaluatie-instrumenten of vergelijkende tools die helpen bij het maken van keuzes. Ook instrumenten met een zeer uitgebreide, encyclopedische inhoud behoren tot onze vakkundigheid.
Daarnaast optimaliseren we ook bestaande tools, zelfstandig of in nauw overleg met de ontwikkelaars en de toekomstige gebruikers. Hierbij kijken we kritisch naar het aangeleverde instrument, en testen het gebruiksgemak, de efficiëntie en intuïtiviteit ervan. Ook overleg met gebruikers en/of stakeholders, in panel- of rondetafelformat, kunnen daarbij horen: dit laat toe om af te toetsen of de tool een gepast antwoord biedt op de concrete, dagdagelijkse behoeften van de gebruikers, zowel qua werklast als voor wat de output van het instrument betreft.
Het einddoel : tools die pertinente en noodzakelijke informatie zo toegankelijk en efficiënt mogelijk beschikbaar maken voor de bouwprofessionals in hun praktijk van duurzame architectuur.

Onze troeven als « toolontwikkelaar »

  • Wij creëren instrumenten die beantwoorden aan de specifieke behoeften van professionals uit de bouwsector.
  • Dankzij hun praktijkervaring als architect, hebben onze medewerkers een technische en onderbouwde kritische kijk op instrumenten die ontwikkeld zullen worden of waarvan de ontwikkeling al is opgestart.
  • De opmaak van bepaalde tools met uitgebreide inhoud heeft ons een nauwkeurige en transversale kennis van de reeds bestaande instrumenten opgeleverd

Twee sprekende referenties

Leefmilieu Brussel – « Gids Duurzame Gebouwen »

Na het opmaken van de eerste versie van de Gids, kreeg CERAA de opdracht om de ontwikkeling van de huidige versie te coördineren. Dit naslagwerk, dat online kan worden geraadpleegd en zeer uitgebreid is, geldt ondertussen als referentie binnen het domein van duurzaam ontwerpen en bouwen in het Brussels Gewest.

Vlaamse Overheid – Duurzaamheidsmeter Wijken

In samenwerking met evr-Architecten en het stedenbouwkundig bureau BRAT, werkte CERAA dit evaluatie- en labelingsinstrument voor duurzame wijkontwikkeling af, zowel qua theoretische inhoud als via een toetsing aan de praktijk. De scope van deze tool bestaat erin de verschillende betrokken actoren toe te laten zoveel mogelijk principes van duurzame ontwikkeling te integreren bij het uitwerken van een wijkontwikkeling (nieuwbouw en renovatie).
Bekijk deze realisatie +