Opleidingen
Ontwikkeling van tools
Assessment en certificatie
Advies en consultancy
Fora en lezingen
Geleide bezoeken

Advies en consultancy

CERAA biedt u een begeleiding op maat bij het integreren van de principes van duurzaam bouwen in uw architectuurproject, van de ontwerpfase tot aan de finalisatie. Ons concreet advies en studiewerk verbeteren de energie- en milieuprestaties, daarbij rekening houdend met de specifieke eisen van het project en de eigenheden van het gebouw.
De vzw geniet van een lange ervaring, zowel op een theoretisch als praktisch vlak, betreffende de integratie van de principes van duurzaamheid in uw architectuurproject – nieuwbouw of renovatie. We stellen deze deskundigheid ter beschikking als globale begeleiding gericht op uw project, als consultant betreffende een specifiek aspect van het project, door het realiseren van studies voor uw rekening, door u te oriënteren naar en helpen met bestaande tools en instrumenten of door het antwoorden op uw specifieke technische vragen.
Wij kunnen optreden in alle stadia van het project, van bij de voorafgaande analyse over het vastleggen van duurzaamheidsdoelstellingen en/of het uitwerken van lastenboeken tot en met het beheer na uitvoering. Het verstrekte advies in het kader van uw project kan algemeen en transversaal zijn, of focussen op een welbepaald thema van duurzaam bouwen en de bijhorende aandachtspunten.
De advies- en consultancydiensten die onze ploeg aanbiedt omvatten ondermeer :
  • de initiële en voorbereidende analyse van de projectsite en de mogelijkheden en beperkingen ervan,
  • het definiëren van energetische en milieugerelateerde doelstellingen, rekening houdend met de projectgebonden context en eigenheden (financieel, tijdsgebonden, stedenbouwkundig…) en het bewaken van die doelstellingen gedurende de verdere uitwerking van het project,
  • kritisch nazicht van lastenboeken voor offerteaanvragen, en hulp bij het integreren van duurzaamheidscriteria (concrete en tastbare formulering die een objectieve vergelijking van de offertes onderling mogelijk maakt),
  • het formuleren van technisch en praktisch advies omtrent specifieke thema’s van duurzaam bouwen, zoals (onder meer) materiaalkeuze, waterbeheer, natuurontwikkeling op de site…,
  • deelname aan jury’s voor architectuurprojecten en –wedstrijden, aan selectie- en/of adviescomités als expert duurzaam bouwen.

Onze troeven als « adviseur - consultant »

  • Wij beschikken over doorgedreven en aantoonbare technische vakkennis en vaardigheden in het domein van duurzaam bouwen en renoveren.
  • Ons professioneel netwerk biedt ons informatie uit eerste hand, waaronder concrete ervaringen op het terrein.
  • Wij hebben, onder meer, een gedegen expertise ontwikkeld in het analyseren van het Brussels gebouwenpatrimonium en zijn eigenheden.

Twee sprekende referenties

Leefmilieu Brussel – « Specialist Leefmilieu » van de Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen

Deze gratis dienst verstrekt technische informatie aan bouwprofessionals en begeleidt hen bij het bereiken van ambitieuze milieu- en energiedoelstellingen. Verschillende Brusselse Voorbeeldgebouwen deden beroep op deze dienst.
Bekijk deze realisatie +

Fédération Wallonie-Bruxelles – Ontwikkeling van pilootprojecten duurzame scholen

Wij hebben de FWB bijgestaan in het integreren van energie- en milieuaspecten in een architectuuropdracht voor pilootprojecten voor scholenbouw, en de selectie van kandidaten, de analyse en opvolging van de ontwerpen begeleid. Ook de documenten die de reproduceerbaarheid van het concept verzekeren stelden we op.
Bekijk deze realisatie +