Opleidingen
Ontwikkeling van tools
Assessment en certificatie
Advies en consultancy
Fora en lezingen
Geleide bezoeken

Fora en lezingen

CERAA organiseert eco-verantwoordelijke evenementen voor een publiek van professionelen om duurzame bouw- en renovatiepraktijken te bespreken en uit te wisselen. Onze focus ligt op het gebouw beschouwd in zijn stedenbouwkundige context.
Sinds het begin van de jaren 2000 hebben we de organisatie van evenementen op poten gezet om bouwprofessionals te informeren en sensibiliseren maar ook om diepgaand overleg te voeren over de overlapping van duurzame ontwikkeling en architectuur. We besteden een bijzondere aandacht aan de praktische overwegingen van ons publiek in de uitwerking van de aangekaarte thema's.
Naast de kennisoverdracht tijdens de opleidingen, worden deze evenementen gekenmerkt door begrippen zoals openheid, kennis- en ervaringsuitwisseling en ontmoeting. We stellen voor om thema's te verkennen die in verband staan met duurzaamheid, gefocust op bouwen en renoveren, in het kader van een breder overleg over de toekomst van steden en van hun inwoners ten opzichte van de uitdagingen van de klimaatverandering. Hiermee willen we een gelegenheid creëren voor het openen van nieuwe perspectieven.
Deze evenementen kunnen diverse vormen aannemen: een studiedag, lunchgesprek, lezing, workshop, seminarie, forum of ronde tafel, eventueel aangevuld met een begeleid bezoek van een werf of gebouw. Een combinatie van deze formats is ook mogelijk, net als het opzetten van een webcasting of het opstellen van een verslag of een artikel.

Onze troeven als « organisator »

  • Ons netwerk van geëngageerde bouwprofessionals met diverse achtergronden, gedreven door het delen van hun kennis en ervaring
  • De aangekaarte thema’s worden behandeld in functie van het opleidingsniveau van het publiek en rekening houdend met de gewenste technische complexiteit
  • We besteden bijzondere aandacht aan de duurzaamheid van onze evenementen: lokale cateringdienst, lokale seizoensproducten, locaties die zachte mobiliteit aanmoedigen, verstandig gebruik van duurzame uitrusting (bekers, bestek...), sociale en ethische keuze voor sociaal geëngageerde bedrijven

Twee sprekende referenties

Leefmilieu Brussel – Seminaries Duurzaam Bouwen

We organiseren informatiesessies voor een professioneel publiek, gefocust op duurzaam bouwen, in samenwerking met ICEDD en Cenergie. De behandelde thema’s zijn erg gevarieerd, gaande van EPB tot akoestiek over passiefbouw of ontwerpen in bouwteam. Sommigen hiervan werden besproken in een artikel van het magazine be.passive
Bekijk deze realisatie +

Studiedagen Duurzame Ontwikkeling

Van 2000 tot 2009 hebben we een ambitieuze cyclus van lezingen georganiseerd waarbij er elk jaar een ander thema, telkens omtrent innovaties in duurzame architectuur, uitgediept werd.