Opleidingen
Ontwikkeling van tools
Assessment en certificatie
Advies en consultancy
Fora en lezingen
Geleide bezoeken

Geleide bezoeken

Samen met CERAA kan u werven of afgewerkte gebouwen ontdekken die volgens de principes van duurzame bouw of renovatie ontworpen zijn. U ontmoet ook de ontwerpers en aannemers die het project tot stand brachten.
Het uitwisselen van ervaringen met deze vaklui op de werf zelf is een uitstekende manier om de Brusselse realisaties op het vlak van eco-constructie te ontdekken. Deze bezoeken kunnen ook aangevuld worden met een rondetafelgesprek of lezing.
We organiseren regelmatig bezoeken en ontmoetingen voor een gevarieerd publiek met standaard of specifieke behoeftes. We hebben onder andere buitenlandse delegaties uit Canada, China, Griekenland of Frankrijk op het veld begeleid, alsook Belgische groepen van bv onderwijsinstellingen, professionele verenigingen of groepen van bezoekers in het kader van een beurs.
Deze bezoeken vormen een gelegenheid om ervaring uit te wisselen over de uitwerking, de strategie en de ontwikkeling van een project maar ook over de beroepspraktijk van een professioneel. Deze kennisuitwisseling neemt de vorm aan van rechtstreekse en informele gesprekken, rijk aan theoretische en praktische informatie. Bij opgeleverde en in gebruik genomen gebouwen in gebruik, wordt deze informatie aangevuld door feedback over de werking van het gebouw en de reële prestaties ervan.
Het format van de bezoeken wordt aangepast aan uw behoeftes voor wat betreft de duur, de aangekaarte thema's, de localisatie alsook de vervoerswijze. We hebben bijvoorbeeld bezoeken georganiseerd over een volledige dag ter ontdekking van duurzame kantoorgebouwen, of een fietswandeling gefocust op collectief wonen, om maar twee voorbeelden te noemen.

Onze troeven als "gids"

  • Door onze activiteiten hebben we een gedetailleerde kennis verzameld van de Brusselse duurzame projecten, zowel lopende als opgeleverd, waaronder de Brusselse Voorbeeldgebouwen
  • We hebben een breed netwerk en een gedegen vakkundigheid ontwikkeld in het organiseren van bezoeken op maat, begeleid door professionelen betrokken in het project.
  • Onze doorgedreven vakkennis rond duurzaam bouwen en van de professionele en regelgevende context in Brussel en België maakt van CERAA de partner bij uitstek voor het begeleiden van bezoeken aan vooruitstrevende projecten
  • Ons team organiseert bezoeken sinds 2008 en de laatste jaren hebben we meer dan 20 bezoeken per jaar tot stand gebracht

Twee sprekende referenties

Leefmilieu Brussel – Bezoeken aan Brusselse duurzame gebouwen

Oorspronkelijk gefocust op de Voorbeeldgebouwen, beslaan deze bezoeken nu alle Brusselse duurzame gebouwen. Delegaties uit de hele wereld, uit alle sectoren en met verschillende interesses doen beroep op ons. De tevredenheidsscore van de deelnemers is uitstekend en ligt tussen 85 en 100%.
Bekijk deze realisatie +

Leefmilieu Brussel – Bezoeken aan de hoofdzetel op Tour en Taxis

Sinds 2014 gidsen we groepen in dit passief kantoorgebouw, één van de grootste van België en een mooie illustratie van de principes van duurzaam bouwen. We leiden de professionele deelnemers door alle ruimtes, van de publieke zalen tot de technische lokalen.
Bekijk deze realisatie +