Opleidingen
Ontwikkeling van tools
Assessment en certificatie
Advies en consultancy
Fora en lezingen
Geleide bezoeken

Ontdek onze gevarieerde dienstverlening

Om u te ondersteunen bij de integratie van de principes van eco-constructie in uw beroepspraktijk, kunnen we u 6 verschillende en complementaire types dienstverlening aanbieden die gecombineerd kunnen worden in functie van uw behoeftes. We bieden u een flexibele dienstverlening op maat aan die aan de specifieke vereisten van uw project, van uw doelpubliek of van uw profiel beantwoordt.

Fora en lezingen

De organisatie van een eco-verantwoordelijk evenement rond duurzame bouw en stedenbouw, inclusief uitwisseling met andere professionals

Opleidingen

Vorming in eco-constructie en het aanleren van nieuwe vaardigheden

Geleide bezoeken

Duurzame werven of afgewerkte gebouwen ontdekken en de ontwerpers en vaklui ontmoeten

Advies en consultancy

De principes van duurzaamheid in uw architectuurprojecten integreren met hulp van onze advies op maat, of een studieopdracht laten uitvoeren

Ontwikkeling van tools

Het ontwikkelen of optimaliseren van een instrument om relevante informatie beter toegankelijk te maken en uw specifieke noden te beantwoorden

Assessment en certificatie

Ondersteuning in het kader van een certificatie « duurzaam gebouw » of het uitvoeren van een diepgaande evaluatie van de duurzaamheid van uw architectuurproject
Deze verschillende activiteitskernen dekken samen het geheel aan behoeftes die bouwprofessionals (of een bouwprofessional in opleiding) zouden kunnen ondervinden in het aangaan van de uitdagingen van duurzame ontwikkeling.
Onze diensten kunnen gecombineerd worden om aan specifieke vereisten te antwoorden: bezoeken kunnen een opleiding, forum of conferentie illustreren, een tool kan ontwikkeld worden in het kader van een adviesopdracht, enz. Aarzel niet om ons te contacteren om samen te kunnen bepalen onder welke vorm CERAA u in uw beroepspraktijk kan ondersteunen.

Een kennisdomein, negen transversale thema’s

CERAA heeft een expertise ontwikkeld rond de negen thema’s van duurzaam bouwen die we op een globale, specifieke en transversale manier doorheen alle activiteiten van onze vzw behandelen. We kunnen onze dienstverlening aanpassen voor elk afzonderlijk thema.

Projectbeheer

Beheersprocedures voor het project, de werf en het gebouw, van ontwerp tot oplevering ontwikkelen

Mobiliteit

Alternatieve en milieuvriendelijke vervoersmiddelen implementeren

Natuurontwik-keling

Het natuurlijke milieu in het gebouw en op het perceel waarderen, beschermen en bevorderen

Fysieke omgeving

Het bouw- of renovatieproject in het architecturaal en natuurlijk landschap integreren

Menselijke omgeving

Het gebouw in de sociale context in en rond het perceel inbedden en het ertoe laten bijdragen

Materie

Kiezen voor duurzame materialen met een beperkte milieu- en gezondheidsimpact

Energie

De energetische voetafdruk van het gebouw verkleinen

Water

De watercyclus in en rond het gebouw beheren

Welzijn, comfort en gezondheid

Het comfort van de gebruikers van het gebouw optimaliseren en verzekeren