Warning: include_once(suivianalytics.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/ceraa/www/includes/Realisations.php on line 1

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'suivianalytics.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/lib/php') in /home/ceraa/www/includes/Realisations.php on line 1

1. Bekijk de realisaties per type dienst1. Bekijk de realisaties per type dienst

Conseils et consultance
Advies en consultancy
Conseils et consultance
Ontwikkeling van tools
Conseils et consultance
Geleide bezoeken
Conseils et consultance
Opleidingen
Conseils et consultance
Fora en lezingen
Conseils et consultance
Assessment en certificatie

2. Kies één of meerdere thema's2. Kies één of meerdere thema's

Projectbeheer
Projectbeheer
Fysieke omgeving
Fysieke omgeving
Energie
Energie
Mobiliteit
Mobiliteit
Menselijke omgeving
Menselijke omgeving
Water
Water
Natuurontwikkeling
Natuurontwikkeling
Materie
Materie
Welzijn, comfort en gezondheid
Welzijn, comfort en gezondheid
POSTRGRADUAATOPLEIDING CIRCULAIR BOUWEN
Lopende opdracht

POSTRGRADUAATOPLEIDING CIRCULAIR BOUWEN

Deze opleiding richt zich op bouwprofessionelen, zoals architecten, stedenbouwkundigen, beleidsmakers, projectontwikkelaars… die circulair bouwen willen inzetten in hun dagdagelijkse praktijk. De opleiding behandelt circulair bouwen vanuit een holistisch kader waarbij thema’s zoals context, participatie en integratie, hergebruik en recyclage, collectieve oplossingen, scenarioplanning, het sluiten van water- en energiekringlopen en beleid aan bod komen. Het is een praktijkopleiding waarbij de theorie, gegeven in de ochtend, onmiddellijk wordt toegepast op een concrete case tijdens de ontwerpateliers in de namiddag.
Binnen deze opleiding gaf CERAA enkele lezingen, met als onderwerpen:
 • Ontwerprichtlijnen
 • Circulaire materialen
 • Circulaire componenten en elementen
 • Evaluatie van circulaire gebouwen
CERAA zetelde als extern jurylid bij de eindevaluatie van de deelnemers hun case study. De studenten stelden hun ontwerp voor, waarbij CERAA instond voor feedback en beoordeling.  

Contactpersoon: Mieke Vandenbroucke
RAAMOVEREENKOMST ONDERSTEUNING EN ADVISERING BETREFFENDE GRO EN CIRCULAIR BOUWEN
Lopende opdracht

RAAMOVEREENKOMST ONDERSTEUNING EN ADVISERING BETREFFENDE GRO EN CIRCULAIR BOUWEN

GRO is een instrument om de duurzaamheid van bouwprojecten te meten en te stimuleren dat werkt ontwikkeld door het Facilitair Bedrijf (Vlaamse Overheid) en wordt gedragen door de drie gewesten. De ambitie van GRO is om via een geïntegreerd ontwerpproces tot toekomstgerichte, comfortabele gebouwen te komen, waarin sterk wordt ingezet op circulair bouwen.
Het instrument kan zowel door opdrachtgevers als ontwerpteams gebruikt worden tijdens de verschillende fases van een privaat en/of publiek project en is geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatie- en herinrichtingsprojecten.
Onze opdracht bestaat in de ondersteuning en advisering betreffende GRO en circulair bouwen, en meer bepaald:
 • het opvolgen en adviseren van bouwprojecten van Het Facilitair Bedrijf op vlak van GRO en circulair bouwen;
 • dienstverlening in het kader van de verdere ontwikkeling van GRO
 • consultancy inzake duurzaam en circulair bouwen.
We verzorgen de begeleiding en evaluatie van projecten voorgedragen door het Facilitair Bedrijf. Momenteel lopen er begeleidingstrajecten voor de nieuwe brandweerkazerne van de luchthaven van Oostende en twee gebouwen in de Plantentuin van Meise (een nieuwbouw voor logistiek en de renovatie van het bestaande stookgebouw). Beide projecten werden inmiddels geëvalueerd in de fases voorontwerp en definitief ontwerp: het traject wordt binnenkort verdergezet in fase aanbestedingsdossier.
 
Contactpersoon: Liesbet Temmerman  
ORGANISATIE VAN DE SEMINARIES DUURZAAM BOUWEN
Lopende opdracht

ORGANISATIE VAN DE SEMINARIES DUURZAAM BOUWEN

Organisatie van seminaries rond alle aspecten van duurzaam bouwen en
renoveren in het Brussels Hoofdstedelijk gewest : eco-constructie, energie, materiaalkeuze, gezondheid, water, biodiversiteit,…
Doel: bouwprofessionnals stimuleren, inspireren en informeren, zodat ze de principes van duurzaam bouwen en renoveren kunnen omzetten naar hun dagdagelijkse praktijk. De centralisatie van het organiseren van de seminaries, die voorheen werd verdeeld over de verschillende facilitatoren, zorgt voor een optimale samenhang en een betere vergelijkbaarheid tussen de onderwerpen en het niveau van informatie dat tijdens de seminaries wordt gegeven.
 
In totaal zijn er 22 seminaries over 4 jaar georganiseerd.
 
Contactpersoon: Sylvie Poppe
Lopende opdracht

“Specialist Leefmilieu” van de Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen

Leefmilieu Brussel biedt een gratis adviesdienst duurzaam bouwen en renoveren aan, om zo de bouwprofessionnals te informeren en begeleiden in het kader van hun projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
De dienst Facilitator Duurzame Gebouwen (in de huidige vorm verzekerd door een team dat bestaat uit Cenergie, CERAA, ICEDD en Apere) stelt zo een ploeg van experten ter beschikking. Zij beantwoorden technische vragen en formuleren gedetailleerde en onderbouwde aanbevelingen in het kader van specifieke projectgerelateerde vragen.
In dit kader neemt CERAA de rol van expert Leefmilieu op zich: iedere bouwprofessionnal die in het kader van een project vragen heeft of advies wenst over milieu- en gezondsheidsverantwoord bouwen en/of renoveren, kan dus bij ons terecht.
Onze expert-adviseurs bieden ondermeer volgende diensten aan:
 • technische begeleiding in het kader van vragen die worden gesteld aan de 1e lijn van de dienst Facilitator;
 • gedetailleerde begeleiding en adviezen omtrent duurzaamheid van bouwprojecten;
 • deelname aan jury’s en adviescomités voor de selectie van architectuurprojecten.
CERAA staat al sinds 2008 (toen de dienst werd opgezet, toen nog onder de naam “Facilitator Eco-constructie”) in voor deze expertise.
U kan de Specialist Leefmilieu van de Facilitator Duurzame Gebouwen bereiken via:
0800/85.775
facilitator@leefmilieu.brussels
 
Contactpersoon: Quentin Blondeau
Lopende opdracht

Ondersteuning inzake energie- en milieuaspecten en reproduceerbaarheid van elementen voor scholenbouw

De Fédération Wallonie-Bruxelles doet beroep op CERAA in het kader van pilootprojecten rond de integratie, in een “standaard” architectuuropdracht, van onderzoeks- en ontwikkelingsaspecten op het gebied van energie- en milieuprestatie van gebouwen.
De pilootprojecten zijn beide basisscholen: de ene is gelegen in Herseaux, de andere in La Louvière. CERAA staat de bouwheer bij op volgende punten:
 • selectie van de kandidaat-ontwerpers
 • opstellen van het lastenboek
 • analyse van de offertes
 • opvolging van het projectbeheer
 • evaluatie van de projecten
 • op punt stellen van de document betreffende de reproduceerbaarheid van het ontwikkelde concept in het kader van andere projecten en sites.
De doelstelling van de Fédération is de modulaire ontwerpen ook elders te kunnen inzetten, en ze ook door andere fabrikanten en aannemers te kunnen laten ontwikkelen en bouwen. Andere scholen kunnen op die manier op een snelle, doordachte en duurzame manier worden gebouwd.

Contactpersoon: Quentin Blondeau
Labeling en certificatie: naar een belgisch referentiekader “duurzaamheid”
Lopende opdracht

Labeling en certificatie: naar een belgisch referentiekader “duurzaamheid”

Uitwerking van een referentieel voor de erkenning van gebouwen op het gebied van duurzaam bouwen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op basis van een open en constructieve en een intergewestelijke en federale samenwerking om aan het referentieel een nationaal bereik te geven. Definite van de structuur, redactie van de inhoud, thematische expertise, algemene en specifieke coordinatie, rol van expert en facilitator in de uitwisselingen tussen Leefmilieu Brussel en de andere belanghebbenden. Uitwerking van het generieke referentieel voor kantoor- en woongebouwen (individueel en collectief) en van een vrij toegankelijk zelf-evaluatie instrument volgens een benadering die tot een labellisatie of een certificatie kan leiden. Deze laatste vergemakelijkt de overgang naar een BREEAM-erkenning. Deze opdracht volgt op de eerder gerealiseerde haalbaarheidsstudie m.b.t. een erkenningskader voor duurzame gebouwen, wijken en beroepen, uitgevoerd voor rekening van Leefmilieu Brussel in samenwerking met EcoRes.
 
Contactpersoon: Liesbet Temmerman
 
Eerste lijn van de Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen
Lopende opdracht

Eerste lijn van de Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen

De dienst « Facilitator Duurzame Gebouwen » is een gratis dienst met een telefonische helpdesk en maildienst alsook een algemene begeleiding voor alle vragen van professionelen uit de bouwsector betreffende duurzaam bouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze dienst wordt ondersteund door specialisten uit verschillende domeinen. Aanvragen voor technische of uitgebreide begeleiding worden naar deze specialisten doorgestuurd.
Sinds 2011 bestaat er dankzij Leefmilieu Brussel een dienst “Facilitator Duurzame Gebouwen”: dit is een informatieloket voor bouw- en renovatieprofessionals met projecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Samen met Cenergie verzekert CERAA de telefoon- en emailhelpdesk die vragen ontvangt omtrent de regelgeving inzake EPB, de gewestelijke energiepremies, de hulpmiddelen en tools die bestaan in het domein van bouwen en leefmilieu in Brussel…
De dienst bestaat uit specialisten uit verschillende domeinen: specifieke vragen worden doorverwezen naar de expert terzake, net zoals vragen om begeleiding van project (zie “Specialist Leefmilieu” van de Facilitator Duurzame Gebouwen, eveneens verzekerd door CERAA).
Meer informatie over de Facilitator Duurzame Gebouwen:
U kan de Facilitator bereiken via:
0800/85.775
 
Contactpersoon: Sylvie Poppe
Organisatie van bezoeken van duurzame gebouwen
Lopende opdracht

Organisatie van bezoeken van duurzame gebouwen

Met als doelstelling het promoten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als voortrekker op het gebied van duurzame bouw- en renovatieprojecten, deed Leefmilieu Brussel beroep op CERAA voor de organisatie van bezoeken aan werven en sites van Voorbeeldgebouwen (inmiddels werd de scope uitgebreid tot alle duurzame gebouwen in het gewest in het algemeen), om deze projecten in de kijker te zetten.
Onze opdracht omvat het uitwerken en organiseren van deze geleide bezoeken, alsook hun praktische uitvoering.
We organiseren bezoeken voor groepen op maat en op vraag: de ontwerpers zijn steeds aanwezig om het project voor te stellen.
Daarnaast begeleiden we ook de bezoeken aan de nieuwe zetel van Leefmilieu Brussel, één van de drie grootste passiefkantoorgebouwen in het Brussels Gewest.
U vindt enkele voorbeelden van bezoeken die we organiseerden in het kader van deze opdracht op de pagina “Geleide bezoeken” van onze website
Meer informatie over de Voorbeeldgebouwen:
 
Contactpersoon: Sylvie Poppe
UITROL VAN DUURZAAMHEIDSMETER GRO
Opgeleverde opdracht

UITROL VAN DUURZAAMHEIDSMETER GRO

CERAA en Lielens hebben de opdracht gekregen om te zorgen voor de uitrol van duurzaamheidsmeter GRO in België. GRO is een Noorse meisjesnaam en betekent « groei ». CERAA is coördinator en staat in voor de inhoudelijke ondersteuning. Lielens neemt het communicatieluik op zich.
GRO is een duurzaamheidsmeter waarmee je je ambitie voor de verschillende facetten van duurzaam bouwen voor je bouwprojecten kan formuleren en gedurende de verschillende fases van een bouwproject kan opvolgen.
Het doel van onze opdracht is de opzet en uitwerking van een website ter ondersteuning van GRO. Aan de hand van vijf proefprojecten hebben we de noden van de gebruikers in kaart gebracht en zullen we een zeer gebruiksvriendelijke website uitwerken met gepaste ondersteuning.
 • 1ste fase: analyse van de noden van de gebruikers van de duurzaamheidsmeter
 • 2e fase: ontwikkeling van de website
 
Contactpersoon: Liesbet Temmerman 
Bijdrage aan de opleidingen duurzaam bouwen voor werkzoekenden
Opgeleverde opdracht

Bijdrage aan de opleidingen duurzaam bouwen voor werkzoekenden

CERAA werd reeds verschillende keren gevraagd om een bijdrage te leveren in het kader van de opleidingen georganiseerd door het BRC Bouw voor werkzoekenden in de bouwsector. De doelstelling van deze opleidingen is een aantal specifieke vaardigheden bij te brengen aan personen met uiteenlopende achtergronden: voornamelijk arbeiders of technici van gebouwen maar eveneens ontwerpers.
CERAA heeft volgende opleidingen gegeven:
 • Opleiding « het plat dak en zijn aandachtspunten » gericht op jonge, werkzoekende dakdekkers van 18 tot 30 jaar. Dit programma past binnen een projectoproep van "Bruxelles-Formation": CERAA heeft de organisatie op zich genomen van een inleidende dag over het plat dak en de uitdagingen op het vlak van milieu-impact. Deze opleidingsdag heeft bijgedragen aan de bewustwording van de stagiairs ten aanzien van de rol van het plat dak in het stedelijk weefsel, alsook de mogelijke energetische, ecologische, sociale en zelfs economische bijdrage van deze onderbenutte oppervlakte.
 • Opleidingstraject "ecoconstructie" gericht op jonge werkzoekenden met een bouwopleiding (of geïnteresseerd in duurzaam bouwen), eveneens in het kader van de projectoproep van "Bruxelles-Formation". CERAA heeft een opleidingsdag georganiseerd over duurzaam beheer van regenwater, een halve opleidingsdag over de duurzame keuze van bouwmaterialen en een opleidingsdag over het ontwerpen van duurzame gebouwen (in de grondige cursus gericht op ontwerpers)
 
Contactpersoon: Frederic Luyckx
POSTRGRADUAATOPLEIDING MENS- EN MILIEUVRIENDELIJK BOUWEN EN WONEN
Opgeleverde opdracht

POSTRGRADUAATOPLEIDING MENS- EN MILIEUVRIENDELIJK BOUWEN EN WONEN

Vanuit diverse, interdisciplinaire invalshoeken geeft het Postgraduaat Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen vastgoedprofessionals, ontwerpers en beleidsmakers de handvaten om mee na te denken over de ontwikkeling en uitbouw van duurzame en inclusieve gebouwen, wijken, steden en gemeenten.
Binnen deze opleiding gaf CERAA enkele lezingen, met als onderwerpen:
 • Veranderende noden
 • Ontwerpen in functie van verandering
 • Inleiding duurzaam materiaalgebruik
 • Evaluatie van materialen en producten
Daarnaast begeleidde CERAA de deelnemers van de postgraduaatopleiding ‘Mens- en Milieuvriendelijk Bouwen en Wonen’ tijdens hun bezoek aan Brussel. Tijdens het bezoek werden toonaangevende projecten bezocht en besproken. In de ochtend kwamen voorbeeldprojecten op en rond de site van Tour & Taxis aan bod, zoals de kantoren van Leefmilieu Brussel, GreenBizz en de Tivoliwijk. In de namiddag namen de medewerkers van CERAA de groep op sleeptouw doorheen Molenbeek.
 
Contactpersoon: Mieke Vandenbroucke
ORGANISATIE EN ANIMATIE VAN EEN WERKGROEP “INVENTARIS VOOR HERGEBRUIK”
Opgeleverde opdracht

ORGANISATIE EN ANIMATIE VAN EEN WERKGROEP “INVENTARIS VOOR HERGEBRUIK”

De cluster ecobuild.brussels organiseert verschillende werkgroepen voor haar leden rond circulaire economie in de bouwsector.
 
CERAA zorgde voor de organisatie en de animatie van de werkgroep «Inventaris voor hergebruik». Tijdens de verschillende vergaderingen van de werkgroep hebben de deelnemers de aspecten waarmee er bij een hergebruikinventaris rekening gehouden moet worden geïdentificeerd, geanalyseerd en gesynthetiseerd. CERAA nodigde experts uit om de deelnemers aan de werkgroep te inspireren met hun ervaring met inventarissen voor hergebruik. Daarnaast kregen de deelnemers de kans om de verschillende inventarisatiemethoden op een werf te evalueren en te vergelijken.
CERAA heeft vervolgens de conclusies en voorstellen van de werkgroep in een rapport verwerkt.
 
Contactpersoon: Wendy Boswell 
Opgeleverde opdracht

BREEAM CERTIFICATIE VAN EEN KANTOORGEBOUW

CERAA heeft de opdracht gekregen om het kantoorgebouw te certificeren volgens de criteria van BREEAM International New Construction 2016, een beoordelingsmethode van de milieuprestatie van gebouwen. Aan de hand van deze duurzaamheidsmeter kan men de ambitie voor de verschillende facetten van duurzaam bouwen voor het bouwproject formuleren en opvolgen. Het ambitieniveau voor de BREEAM[1] certificatie werd voor dit project op het niveau « Excellent » vastgelegd.
CERAA heeft de studiebureaus bijgestaan om de technische inhoud van de verschillende criteria te begrijpen en heeft het nodige overleg gepleegd met het BRE[2] voor specifieke vragen. Om het aangeleverde bewijsmateriaal van de verschillende studiebureaus van het ontwerpteam te coördineren heeft CERAA een opvolgingssysteem opgezet. Alle documenten, bewijsvoering en rapporten werden beoordeeld vooraleer punten toe te kennen en deze te integreren in de webtool van BREEAM.
 • 1e fase: tussentijdse certificatie
 • 2e fase: definitieve certificatie
[1] BREEAM : Building Research Establishment Environmental Assessment Method
[2] BRE: Building Research Establishment
 
Contactpersoon: Wendy Boswell 
Organisatie van de opleidingscycli « Duurzaam Gebouw » 2014, 2015 en 2016
Opgeleverde opdracht

Organisatie van de opleidingscycli « Duurzaam Gebouw » 2014, 2015 en 2016

In het kader van de “Opleidingen Duurzaam Gebouw” van Leefmilieu Brussel, met als doelpubliek professionals uit de bouwsector, ontwerpt, coördineert en realiseert CERAA verschillende specifieke opleidingen.
Verschillende van onze medewerkers komen daarnaast tussen als lesgever in het kader van andere opleidingen die door onze partners worden verzorgd, meerbepaald rond de thema’s materialen, binnenluchtkwaliteit, menselijke en fysische omgeving, regenwaterbeheer, groendaken…
 Deze opdracht wordt uitgevoerd in teamverband tussen CERAA, Matriciel, Institut Eco-Conseil, Cenergie en ICEDD. Alle aspecten van duurzaam bouwen komen aan bod. CERAA staat ondermeer in voor volgende opleidingen:
 • Duurzame keuze van bouwmaterialen
 • Afwerkingsmaterialen
 • Binnenhuispolluenten
 • Groendaken
 • Buitenschrijnwerk
 • Hergebruik van materialen
 • Duurzame renovatie
Bij elke opleiding wordt actief rekening gehouden met de dagelijkse praktijk en activiteiten van de deelnemers. Op het programme staan steevast technische uiteenzettingen, concrete voorbeelden en praktische oefeningen.
 
Contactpersoon: Frederic Luyckx
Opgeleverde opdracht

Rondleidingen in de kantoren van Leefmilieu Brussel voor groepen van het secundair onderwijs

De "Centre de Référence Professionnelle bruxellois pour le secteur de la construction" heeft in maart en november 2016 twee halvedag cyclus georganiseerd voor studenten van de 4de technisch en profesionneel middelbaar om de principes van de passief bouw te laten ontdekken. De halvedagen bevatten een deel didactische activiteiten in een workshop om de concepten van de tercmische van een gebouw en de werkprincipe van de gebouw te ontdekken (Activiteit ondersteund door de vereniging "Ose la Science").
De tweede deel bestond uit een bezoek van de hoofdkwartier van Leefmilieu Brussel door de CERAA en plaatste de focus op de illustratie en de popularisatie van de principes van hoge energieprestatie gebouwen. We hebben de leerlingen ook geprobeerd bewust te maken van de concepten van duurzaamheid van materialen en geluidscomfort in een vriendelijke en interactieve sfeer.
Seminaries « Duurzame gebouwen »
Opgeleverde opdracht

Seminaries « Duurzame gebouwen »

Voor de verschillende actoren betrokken bij een bouw- of renovatieproject is het integreren van het concept “duurzaam gebouw” niet altijd even vanzelfsprekend:
 • Het begrip “duurzaamheid” is soms moeilijk om te zetten naar concrete maatregelen
 • In de praktijk zijn de te maken keuzes soms niet eenvoudig
 • Er is expertise aanwezig, maar die is versnipperd en/of betreft slechts enkele deelaspecten (water, materiaalkeuze…)
Er bestaan verschillende complementaire hulpmiddelen om de professionals te helpen hun expertise terzake uit te breiden, en Leefmilieu Brussel besliste een reeks lezingen aan te bieden om gedegen informatie terzake te verstrekken.
CERAA voert deze opdracht uit in samenwerking met Cenergue en ICEDD. We organiseerden inmiddels al meerdere cycli van lezingen over de verschillende aspecten van duurzaam bouwen en renoveren: ecoconstructie, watercyclus en –beheer, biodiversiteit, energie in de woon- en tertiaire sector, hernieuwbare energiebronnen…
De seminaries zijn er op gericht de bouwprofessionals te stimuleren, inspireren en informeren, zodat zij de principes van duurzaamheid in hun beroepspraktijk kunnen toepassen. Sinds 2012 zijn de seminaries ware ontmoetings- en sleutelmoment geworden op het gebied van duurzame bouwpraktijken in Brussel.
 
Contactpersoon: Liesbet Temmerman
Organisatie van een studiereis rond hedendaagse architectuur en erfgoed in Brussel en Antwerpen
Opgeleverde opdracht

Organisatie van een studiereis rond hedendaagse architectuur en erfgoed in Brussel en Antwerpen

De "Maison Architecture Auvergne" organiseert jaarlijks een studiereis voor haar leden (architecten en architectuurliefhebbers) om hen de architectuur en het architecturaal erfgoed van grote Europese steden te laten ontdekken.
In 2016 gaf de MAA aan CERAA de opdracht om haar studiereis naar Brussel en Antwerpen te organiseren. Om aan de wensen van de groep te kunnen beantwoorden, stelde CERAA een gevarieerd programma op, samengesteld uit:
 • Bezoeken van bouw- of renovatiewerven of van hedendaagse gebouwen die de Brusselse know-how inzake duurzaam bouwen goed illustreren
 • Rondleidingen begeleid door CERAA om de geschiedenis en het architecturaal en cultureel erfgoed van Brussel en Antwerpen te ontdekken,
 • Bezoeken aan bijzondere gebouwen van de architectuurgeschiedenis van deze steden (Autrique-Huis te Schaarbeek, Sint-Jan Baptistkerk in Molenbeek...)
 • Bezoeken aan recent geopende musea (Train World, MIMA, Museum Aan de Stroom)
 • Organisatie van ontmoetingen met lokale actoren van de architectuur- en erfgoedsector
Behalve het programma heeft CERAA nog een informatieboekje samengesteld met een korte samenvatting van de historische context alsook projectfiches ter illustratie van de bezoeken (met plannen, details, archiefbeelden...)
CERAA heeft de groep tijdens de volledige studiereis begeleid en heeft voor commentaar en uitleg gezorgd, met onder andere een geleid bezoek van het Brusselse stadscentrum, van de site en de belangrijkste gebouwen van Tour & Taxis, alsook van de wijk 'T Eilandje in Antwerpen.
 
Contactpersoon: Liesbet Temmerman
Duurzaamheidsmeter Wijken : optimalisatie van een evaluatieinstrument voor duurzame wijkontwikkeling
Opgeleverde opdracht

Duurzaamheidsmeter Wijken : optimalisatie van een evaluatieinstrument voor duurzame wijkontwikkeling

De Duurzaamheidsmeter Wijken is een instrument bestemd voor de evaluatie en erkenning van duurzame wijkontwikkelingen in het Vlaams Gewest. In samenwerking met evr-Architecten en het stedenbouwkundig bureau BRAT stond CERAA in voor het optimaliseren en afwerken van de tool.
Onze doelstelling bestond in het identificeren van mogelijke remmen voor een wijdverspreid gebruik: daarom werd de tool extensief getest tegenover reële projecten, lopend of reeds uitgevoerd. Ook rondetafelgesprekken en overleg met thematische experten maakten deel uit van het denkproces.
Het instrument werd vervolgens herwerkt om tot een tool te komen die een effectieve meerwaarde biedt aan bouwheren, ontwerpers en/of overheidsinstanties betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wijken of de herontwikkeling van bestaand, volgens de duurzaamheidsprincipes.
De Duurzaamheidsmeter Wijken werd in maart 2016 gepubliceerd door het Vlaams Gewest en is beschikbaar op onderstaande link:
http://www.do.vlaanderen.be/duurzaamheidsmeter-wijken
 
Contactpersoon: Liesbet Temmerman
DUURZAAMHEIDSMETER WIJKEN : OPTIMALISATIE VAN EEN EVALUATIEINSTRUMENT VOOR DUURZAME WIJKONTWIKKELING
Opgeleverde opdracht

DUURZAAMHEIDSMETER WIJKEN : OPTIMALISATIE VAN EEN EVALUATIEINSTRUMENT VOOR DUURZAME WIJKONTWIKKELING

De Duurzaamheidsmeter Wijken is een instrument bestemd voor de evaluatie en erkenning van duurzame wijkontwikkelingen in het Vlaams Gewest. In samenwerking met evr-Architecten en het stedenbouwkundig bureau BRAT stond CERAA in voor het optimaliseren en afwerken van de tool.
Onze doelstelling bestond in het identificeren van mogelijke remmen voor een wijdverspreid gebruik: daarom werd de tool extensief getest tegenover reële projecten, lopend of reeds uitgevoerd. Ook rondetafelgesprekken en overleg met thematische experten maakten deel uit van het denkproces.
Het instrument werd vervolgens herwerkt om tot een tool te komen die een effectieve meerwaarde biedt aan bouwheren, ontwerpers en/of overheidsinstanties betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe wijken of de herontwikkeling van bestaand, volgens de duurzaamheidsprincipes.
De Duurzaamheidsmeter Wijken werd in maart 2016 gepubliceerd door het Vlaams Gewest en is beschikbaar op onderstaande link:
http://www.do.vlaanderen.be/duurzaamheidsmeter-wijken
 
Contactpersoon: Liesbet Temmerman
Evaluatie van het instrument voor duurzame renovatie « B³ Retrotool »
Opgeleverde opdracht

Evaluatie van het instrument voor duurzame renovatie « B³ Retrotool »

De universitaire onderzoekscellen « Architecture et Climat » (Université Catholique de Louvain) en « Bâtir » (Université Libre de Bruxelles) deden beroep op CERAA voor de evaluatie van « B³ Retrotool ».
Dit instrument, ontwikkeld binnen een onderzoeksopdracht geleid door beide onderzoekscellen in het kader van een Innoviris-project, heeft tot doel typescenario’s voor renovatieprojecten voor te stellen, waarbij de energie- en milieuprestatie van gebouwen gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verbeterd wordt.
B³ Retrotool biedt de gebruiker verschillende renovatiestrategieën aan, volgens een multicriteria-aanpak en op verschillende schalen (wijk, gebouwenblok, gebouwniveau).
CERAA trad op tijdens de derde fase van de ontwikkeling van het instrument: het testen en optimaliseren. De mogelijkheden van de tool werden kritisch onder de loep genomen, gebruikt en gescreend.
Hierbij confronteerden we de het instrument voorgestelde scenario’s met concrete realisaties, om er zo de pertinentie van te evalueren en waar nodig verbeteringen en aanpassingen aan te brengen.
B3 Retrotool kan online geraadpleegd worden na de (snelle) opmaak van een account:
 
Contactpersoon: Liesbet Temmerman
Dienst « EPB-Architect »
Opgeleverde opdracht

Dienst « EPB-Architect »

Volgend op de invoering van de Ordonnantie EPB en binnenklimaat, in juli 2008, stelde Leefmilieu Brussel een gratis dienst ter beschikking van de ontwerpers.
De dienst “EPB-architect” was voor acht jaar verzekerd door CERAA, in samenwerking met Architects in Brussels, en verleende advies en ondersteuning gedurende de volledige looptijd van een project, vanaf het uitwerken van het ontwerp.
De ondersteuning bestond uit:
 • infosessies ter attentie van ontwerpers;
 • bijstand en advies onder de vorm van telefonische helpdesk en schriftelijke vragen;
 • het verspreiden van specifieke informatie aan de hand van een nieuwsbrief en website;
 • feedback vanuit de beroepspraktijk en concrete ervaringen op het terrein naar de gewestelijke administraties en politieke verantwoordelijken, onder de vorm van rapporten.
In januari 2016 integreerde de “EPB-Architect” de Dienst Facilitator Duurzame Gebouwen. Architecten, EPB-adviseurs en andere professionelen van de bouwsector kunnen hun vragen betreffende EPB-regelgeving in Brussel aan de Facilitator stellen via onderstaande contactgegevens:
0800/85.755
facilitator@leefmilieu.brussels
 
Contactpersoon: Frederic Luyckx
Opleidingen voor toekomstige EPB-adviseurs, erkend door Leefmilieu Brussel
Opgeleverde opdracht

Opleidingen voor toekomstige EPB-adviseurs, erkend door Leefmilieu Brussel

EFPME (dat sinds kort EFP heet) is een opleidingsinstelling die een door Leefmilieu Brussel erkende vorming EPB-adviseur aanbiedt.
Op vraag van EFPME komt CERAA als lesgever tussen in de luiken van de opleiding die gaan over de EPB-ordonnanties en –regelgeving: de voorziene procedures, de aard van de werken, de eisen waaraan moet worden voldaan…
De nieuwe regelgeving inzake energieprestatie van gebouwen die recent in voege is getreden zorgde voor een nood aan het snel en efficiënt informeren van de EPB-adviseurs. Hiervoor werd wekelijks informatie verstrekt aan hen.
Vandaag worden de opleidingen van EFPME elk trimester gegeven. Ze hebben vooral betrekking op de adviseurs die hun erkenning vernieuwen.
Link naar de opleiding van EFP:
Link via de website van Leefmilieu Brussel:
Milieuprestatie van bouwmaterialen: uitwerken van de MMG- rekenmethode
Opgeleverde opdracht

Milieuprestatie van bouwmaterialen: uitwerken van de MMG- rekenmethode

De OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij ) is van mening dat het fundamenteel is een duidelijk zicht te hebben op de milieuimpact van bouwmaterialen.
Daarom deed ze beroep op CERAA in het kader van ontwikkeling van een Belgische tool. Ons team stond in voor het confronteren van de draftversie van de tool, ontwikkeld door de KULeuven in samenwerking met VITO en het WTCB, met de realiteit van de toekomstige gebruikers. Een dergelijk instrument moet uiteraard gebruiksvriendelijk en uitnodigend zijn.
De studieopdracht die we uitvoerden mondde uit in het op punt stellen van de berekeningsmethode voor het bepalen van de milieuimpact van bouwmaterialen. De verschillende bouwprofessionnals en projectbeheerders kunnen zo beter de milieuprestaties van de door de hen gekozen materialen evalueren.
Vervolgens hebben we de rekenmethode getest op concrete projecten, om het gebruiksgemak, de tijdsbesteding en de beschikbaarheid van de in te voeren gegevens te evalueren.
Op basis van onze conclusies en aanbevelingen maakten we een eindrapport op, dat diende voor het afwerken van de tool door de ontwikkelaars ervan. CERAA kwam vervolgens nog meerdere malen tussen als uitgenodigd expert bij werksessies met de opdrachthouders voor het opzetten van de IT-interface.
 
Contactpersoon: Liesbet Temmerman
Opname europese duurzaamheidscriteria in de instrumenten en openbare aanbestedingen voor bouwprojecten van de Vlaamse Overheid
Opgeleverde opdracht

Opname europese duurzaamheidscriteria in de instrumenten en openbare aanbestedingen voor bouwprojecten van de Vlaamse Overheid

De Vlaamse Overheid heeft zich tot doel gesteld om tegen 2020 100% duurzame overheidsaankopen en –aanbestedingen te realiseren. In dat kader zet ze in op de integratie van de europese aanbevelingen terzake (Green Public Procurement). CERAA kreeg als opdracht de analyse van de instrumenten die betrekking hebben op bouw- en renovatieprojecten (handleidingen, lastenboekteksten, evaluatietools), en de integratie van de GPP-criteria in deze tools.
We screenden de bestaande instrumenten, gingen na wat de haalbaarheid van de integratie van de criteria, was, en formuleerden concrete voorstellen tot aanpassing voor ondermeer de evaluatietool voor scholen (GO! en Agion), het typebestek van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen en het standaard lastenboek van het Agentschap Facilitair Management.
 
Contactpersoon: Liesbet Temmerman
Energie-audits en opleiding rationeel energiegebruik voor het OCMW van de gemeente Vorst
Opgeleverde opdracht

Energie-audits en opleiding rationeel energiegebruik voor het OCMW van de gemeente Vorst

Het energieverbruik van woningen vormt een belangrijk aandeel in onze regio. In 2009 bedroeg het energieverbruik van de Brusselse woningen 40 % van het totale energieverbruik van het Gewest.
Om de bewoners te helpen om hun energiefacturen te doen dalen, heeft het OCMW van de gemeente Vorst een beroep gedaan op CERAA en EcoRes om opleidingen aan te bieden aan deze bewoners ivm het thema van het rationeel energiegebruik (door EcoRes) en voor het uitvoeren van de volgende missie bestaande uit twee luiken (door CERAA):
 • Het uitvoeren van energie-audits van de woningen van personen ingeschreven bij het OCMW van de gemeente, op basis van een gedetailleerde checklist.
 • Het geven van aanbevelingen ivm mogelijke interventies ter verbetering van het comfort van de bewoners van deze woningen terwijl men tegelijkertijd hun energieverbruik vermindert (installatie van thermostatische kranen, betere ventilatie, kleine klussen, enz…)
 
Contactpersoon: Quentin Blondeau
Uitwerken en uitdiepen van de Gids Duurzame Gebouwen
Opgeleverde opdracht

Uitwerken en uitdiepen van de Gids Duurzame Gebouwen

In 2007 heeft CERAA, in samenwerking met het studiebureau Matriciel, de opdracht gekregen voor het opstellen van de Gids Duurzame Gebouwen (oorspronkelijke naam: Praktische Handleiding Duurzaam Gebouw). Deze handleiding voor het bouwen of verbouwen van kleinschalige en duurzame projecten werd ontwikkeld door Leefmilieu Brussel en bestaat uit een reeks van fiches, waarin, in functie van hun respectievelijke doelstelling, de uitdagingen, het stappenplan, de duurzame benadering en de nodige voorzieningen voor een duurzaam bouw-of renovatieproject worden toegelicht.
Van 2011 tot 2013, heeft CERAA, in samenwerking met het studiebureau Matriciel, de verdere uitwerking en het bijwerken van de handleiding op zich genomen. Deze opdracht, geleid door Leefmilieu Brussel, bestond erin om het toepassingsgebied van het instrument uit te breiden naar alle schaalniveaus en typologiën van gebouwen, en in overeenstemming te brengen met het Belgische Referentieel Duurzame gebouwen (zie hieronder). Het aantal thema's met betrekking tot duurzaam bouwen is in deze nieuwe versie geëvolueerd van 5 (in de originele versie) naar 9 (zoals in het Referentieel). De structuur van het instrument, dat bedoeld is als hulpmiddel voor professionals, is opgebouwd volgens de verschillende fases van het project (ontwerp, uitvoering ,ingebruikname en levenseinde). De aanbevelingen worden vertaald naar mogelijke oplossingen en voorzieningen in de praktijk.
De Gids is beschikbaar op onderstaande link:
www.gidsduurzamegebouwen.brussels
 
Contactpersoon: Liesbet Temmerman