Uw partner om de principes van duurzame architectuur in uw beroepspraktijk te integreren.
Meer info +
Conseils et consultance
CERAA
Formations
Développement d’outils
CERAA
CERAA
Forums et conférences
CERAA
CERAA
Visites
CERAA
Assessment et certification

Nieuws: AQUATICS CENTRE PARIS 2024

AQUATICS CENTRE PARIS 2024
In december 2022 kreeg Anush de kans om met Ecobuild (HUB Brussel) op studiereis naar Parijs te gaan.
Watersportcentrum en voetgangersoversteekplaats
Het Centre aquatique is het enige gebouw dat wordt gebouwd voor de Olympische Spelen van 2024 en omvat een nieuw voetgangersviaduct, dat in augustus 2022 werd geplaatst. Deze voetgangersviaduct het Aquatics Centre verbindt met het bestaande 'Stade de France'.
Wij kregen rondleiding en uitleg van projectarchitecten van de 2 architectenbureaus die voor dit project samenwerkten: Cécilia Gross van VenhoevenCS en Laure Mériaud van Atelier 2/3/4.
De duurzaamheidsaspecten waren vanaf het begin van het project uiterst belangrijk. Zij hebben onderzoek gedaan van taal van olympische zwembaden die achteraf niet meer functioneren en leegstaan. De voornaamste redenen zijn dat deze niet multifunctioneel en qua ruimtes niet flexibel waren. Voor het team een belangrijk doel wordt dat het Centre aquatique na de Spelen blijft als een prachtig en innovatief sportcentrum voor de inwoners van Saint-Denis, Parijs.
De bouw van het watersportcentrum beantwoordt aan vijf grote uitdagingen:
  • Maakt de organisatie van evenementen van nationale internationale schaal;
  • Wordt een modelvoorziening ten dienste van topsporters
  • Vergemakkelijkt de toegang tot zwemmen en leren zwemmen
  • Sportactiviteiten ontwikkelen voor de stedelijke bevolking en sportbeoefening aanmoedigen;
  • Een voorbeeldfunctie vervullen op het vlak van milieuvriendelijkheid.
Het watersportcentrum en zijn voetgangersbrug combineren een stedelijke strategie met een architecturaal gebaar om de ecologische economie te bevorderen. Het is een faciliteit die een globale uitstraling combineert met zijn integratie in het metropolitane landschap en die in de wijk ZAC Plaine Saulnier nieuw leven inblaast.
Het watersportcentrum heeft een verfijnd silhouet, is voorgesteld als een sterke en compacte vorm maar tegelijkertijd is ook zeer elegant.
Het stadion wordt volledig omhuld door een kronkelende en dynamische zonwering, waardoor een uitnodigende ruimte ontstaat tussen binnen en buiten.
De sokkel is compact om ruimte te bieden aan de omringende natuur. Het staat in dialoog met de buitenruimten, laat licht door en opent perspectieven. Het is op de schaal van de wijk. Het verwelkomt en geeft de bezoeker zicht op de verschillende sportactiviteiten die in het aquacentrum plaatsvinden.
 
De gebouwde en beplante elementen van het project volgen allemaal dezelfde functionele, structurele en formele ontwerplogica, gebaseerd op een principe van harmonie geïnspireerd door de natuur. Het is vanuit dit ontwerpperspectief dat het gehele gespannen dak tot zijn ultieme uitdrukking komt. Als een blad combineert het dak verschillende functies in één enkele vorm: beschutting bieden, licht filteren, regenwater opvangen, technische netwerken integreren en ten slotte de energie van de zon opvangen om deze om te zetten in de vitale energie die bestemd is voor de behoeften van het aquacentrum.
Het dak volgt het noodzakelijke volume van de Olympische sporthal en beperkt het energieverbruik van de verwarmde ruimte tot een minimum.
Het is gecreëerd door een laag houten balken van slechts 50 cm hoog en voor een overspanning van ongeveer 80 m. het vormt een dunne en spectaculaire schil.
Om de hoeveelheid benodigde hulpbronnen te minimaliseren wordt bij het ontwerp van het project het accent gelegd op levenscyclusoptimalisatie. De hoogste prioriteit wordt gegeven aan materialen van biologische oorsprong. De structuur, die volledig uit hout bestaat, draagt bij tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot in vergelijking met staal en beton. Dit omvat toekomstig hergebruik en zorgt ervoor dat de CO2 honderden jaren buiten de atmosfeer blijft. Als dit gebouw uiteindelijk wordt afgebroken, kan het hout van de structuur zonder kwaliteits- of waardeverlies worden hergebruikt in andere projecten.
90 % van de gebruikte energie afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen en van recuperatie, 50 % van het verbruikte water moet worden teruggewonnen en hergebruikt.
Besparen op energie en water vereist een beter verbruik en ook dat 90 % van de gebruikte energie afkomstig is van hernieuwbare energiebronnen en van recuperatie; 50 % van het verbruikte water moet worden teruggewonnen en hergebruikt.
Het watersportcentrum is aangepast aan verschillende tijdstippen.
Elke ruimte is zo ingericht dat ze multifunctioneel is en tegelijkertijd volledig autonoom kan functioneren als dat nodig is. Ze gaan open of dicht naargelang de behoefte, het leven en de aanpassing aan de verschillende ritmes van de dag, de week en het jaar. Zo past de voorziening zich aan de drukte aan, de openingstijden, en kan ook functioneren op verschillende schalen.
Het gebouw is echt multifunctioneel. De verschillende activiteiten (klimmen, sportplateau, enz.) zijn geplaatst op immense open oppervlakten die in de toekomst kunnen evolueren volgens de ontwikkeling van de beoefende sporten. Zo zal deze enorme ruimte, die nog wordt uitgebreid met tijdelijke tribunes op niveau 2, na de Olympische Spelen een breed sportplateau worden, dat opnieuw beschikbaar wordt gesteld voor het inrichten van tijdelijke tribunes wanneer wedstrijden op niveau 4 worden georganiseerd voor Europese of wereldkampioenschappen. Het wedstrijdbad is multifunctioneel ontworpen.
Uitgerust met twee verticale schotten en een beweegbare vloer, kan het worden aangepast aan een breed scala van praktijken die beschikbaar zijn voor het grote publiek, schoolkinderen, wedstrijdsporters en natuurlijk voor evenementen op hoog niveau zoals de Olympische Spelen van Parijs 2024.
Met dank aan ontwerpteam VenhoevenCS en Atelier 2/3/4 voor gegeven informatie en beeldmateriaal.
 
#CERAACTIVITEITEN

Doet u mee aan onze komende evenementen ?

CERAA organiseert regelmatig bezoeken, conferenties en andere activiteiten. U vindt hier binnenkort meer informatie over ons volgende event!