Uw partner om de principes van duurzame architectuur in uw beroepspraktijk te integreren.
Meer info +
Conseils et consultance
CERAA
Formations
Développement d’outils
CERAA
CERAA
Forums et conférences
CERAA
CERAA
Visites
CERAA
Assessment et certification

Nieuws: Beoordelingsmethodes van duurzaamheidscriteria bij overheidsopdrachten voor de Vlaamse Overheid

Beoordelingsmethodes van duurzaamheidscriteria bij overheidsopdrachten voor de Vlaamse Overheid
De Vlaamse Overheid onderzoekt al sinds enkele jaren de beoordelingsmethodes van duurzaamheidscriteria bij overheidsopdrachten volgens Europese aanbevelingen (Green Public Procurement). Na een eerste opdracht in 2013, werd er dit jaar opnieuw een raamcontract aan CERAA toegewezen, waarbinnen een eerste opdracht met betrekking tot verlichtingssystemen werd besteld.
Bij openbare aanbestedingen speelt de aankoopprijs meestal de belangrijkste rol. Dit staat niet altijd garant voor de beste kwaliteit. Bij verlichting zien we dat de milieu-impact vooral zeer groot is tijdens de gebruiksfase, vooral omwille van het elektriciteitsverbruik en het nodige onderhoud. Tijdens dit onderzoek is het de bedoeling om verder te kijken dan enkel de investeringskost. We nemen de onderhoudskost, de energiekost en de milieu-impact in acht over een langere periode. In tegenstelling tot andere bouwmaterialen, waarbij we vooral een grote CO2-uitstoot vaststellen in de productiefase, zien we dat verlichting vooral in de gebruiksfase een grote CO2-uitstoot genereert.
We onderzoeken de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een “total cost of ownership” (TCO) instrument of een “life cycle costing” (LCC) instrument voor verlichtingssystemen. Na een eerste kritische screening van de bestaande instrumenten, bekijken we de verschillende scenario’s voor de ontwikkeling van een dergelijke tool. We overwegen welke milieu-indicatoren we vandaag al in rekening kunnen brengen en welke we later eventueel kunnen toevoegen.
Het is een goede zaak dat openbare aanbestedingen rekening kunnen houden met kosteneffectiviteit, en dus de levenscycluskost, als alternatief voor aankoopprijs.
#CERAACTIVITEITEN

Doet u mee aan onze komende evenementen ?

CERAA organiseert regelmatig bezoeken, conferenties en andere activiteiten. U vindt hier binnenkort meer informatie over ons volgende event!